Lãi suất ngân hàng Hong Leong

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

ThángLãi suất (%/năm)
01 tháng4,5
03 tháng4,7
06 tháng6
12 tháng5,8
18 tháng-
24 tháng5,8
36 tháng5,8

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

ThángLãi suất (%/năm)
01 tháng4,8
03 tháng4,9
06 tháng6,2
12 tháng6
18 tháng-
24 tháng-
36 tháng-

Tính lãi suất tiền gửi

1.000.000

20.000.000.000

TỔNG LÃI CUỐI KỲ

0

Tiền gốc

0

Tiền lãi

0

Tổng tiền gốc và lãi

0