Lãi suất ngân hàng Kiên Long

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 4,8
03 tháng 4,8
06 tháng 6,6
12 tháng 7
18 tháng 7,2
24 tháng 7,3
36 tháng 7,3

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 5
03 tháng 5
06 tháng 6,7
12 tháng 7,1
18 tháng 7,3
24 tháng 7,4
36 tháng 7,4

Tính lãi suất tiền gửi

1.000.000

20.000.000.000

TỔNG LÃI CUỐI KỲ

0

Tiền gốc

0

Tiền lãi

0

Tổng tiền gốc và lãi

0

Tin tức lãi suất ngân hàng Kiên Long