Lãi suất ngân hàng Kiên Long

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

ThángLãi suất (%/năm)
01 tháng4,8
03 tháng4,8
06 tháng6,6
12 tháng7
18 tháng7,2
24 tháng7,3
36 tháng7,3

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

ThángLãi suất (%/năm)
01 tháng5
03 tháng5
06 tháng6,7
12 tháng7,1
18 tháng7,3
24 tháng7,4
36 tháng7,4

Tính lãi suất tiền gửi

1.000.000

20.000.000.000

TỔNG LÃI CUỐI KỲ

0

Tiền gốc

0

Tiền lãi

0

Tổng tiền gốc và lãi

0

Tin tức lãi suất ngân hàng Kiên Long