Lãi suất ngân hàng SCB

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 5
03 tháng 5
06 tháng 7,75
12 tháng 7,8
18 tháng 7,6
24 tháng 7,6
36 tháng 7,6

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 5
03 tháng 5
06 tháng 7,8
12 tháng 7,85
18 tháng 7,65
24 tháng 7,65
36 tháng 7,65

Tính lãi suất tiền gửi

1.000.000

20.000.000.000

TỔNG LÃI CUỐI KỲ

0

Tiền gốc

0

Tiền lãi

0

Tổng tiền gốc và lãi

0

Tin tức lãi suất ngân hàng SCB