Lãi suất ngân hàng Bắc Á

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

ThángLãi suất (%/năm)
01 tháng5
03 tháng5
06 tháng7,5
12 tháng7,7
18 tháng7,9
24 tháng7,9
36 tháng7,9

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

ThángLãi suất (%/năm)
01 tháng5
03 tháng5
06 tháng7,9
12 tháng8,1
18 tháng8,4
24 tháng8,4
36 tháng8,4

Tính lãi suất tiền gửi

1.000.000

20.000.000.000

TỔNG LÃI CUỐI KỲ

0

Tiền gốc

0

Tiền lãi

0

Tổng tiền gốc và lãi

0