Lãi suất ngân hàng Đông Á

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

ThángLãi suất (%/năm)
01 tháng4,5
03 tháng4,5
06 tháng6,35
12 tháng6,7
18 tháng6,9
24 tháng6,9
36 tháng6,9

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

ThángLãi suất (%/năm)
01 tháng-
03 tháng-
06 tháng-
12 tháng-
18 tháng-
24 tháng-
36 tháng-

Tính lãi suất tiền gửi

1.000.000

20.000.000.000

TỔNG LÃI CUỐI KỲ

0

Tiền gốc

0

Tiền lãi

0

Tổng tiền gốc và lãi

0