Lãi suất ngân hàng Nam Á Bank

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

ThángLãi suất (%/năm)
01 tháng5
03 tháng5
06 tháng7,45
12 tháng7,17
18 tháng7,3
24 tháng7,2
36 tháng6,79

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

ThángLãi suất (%/năm)
01 tháng5
03 tháng5
06 tháng8
12 tháng8
18 tháng7,8
24 tháng7,8
36 tháng7,8

Tính lãi suất tiền gửi

1.000.000

20.000.000.000

TỔNG LÃI CUỐI KỲ

0

Tiền gốc

0

Tiền lãi

0

Tổng tiền gốc và lãi

0