Lãi suất ngân hàng OCB

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 4,7
03 tháng 4,9
06 tháng 7,4
12 tháng 7,9
18 tháng 7,9
24 tháng 7,9
36 tháng 7,9

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 4,8
03 tháng 4,95
06 tháng 8
12 tháng 8,1
18 tháng 7,9
24 tháng 7,9
36 tháng 7,9

Tính lãi suất tiền gửi

1.000.000

20.000.000.000

TỔNG LÃI CUỐI KỲ

0

Tiền gốc

0

Tiền lãi

0

Tổng tiền gốc và lãi

0

Tin tức lãi suất ngân hàng OCB