Lãi suất ngân hàng OCB

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

ThángLãi suất (%/năm)
01 tháng4,7
03 tháng4,9
06 tháng7,4
12 tháng7,9
18 tháng7,9
24 tháng7,9
36 tháng7,9

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

ThángLãi suất (%/năm)
01 tháng4,8
03 tháng4,95
06 tháng8
12 tháng8,1
18 tháng7,9
24 tháng7,9
36 tháng7,9

Tính lãi suất tiền gửi

1.000.000

20.000.000.000

TỔNG LÃI CUỐI KỲ

0

Tiền gốc

0

Tiền lãi

0

Tổng tiền gốc và lãi

0

Tin tức lãi suất ngân hàng OCB