Lãi suất ngân hàng Publicbank

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

ThángLãi suất (%/năm)
01 tháng4,8
03 tháng5
06 tháng7
12 tháng7,7
18 tháng7,8
24 tháng7,8
36 tháng7,8

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

ThángLãi suất (%/năm)
01 tháng4,8
03 tháng5
06 tháng7
12 tháng8
18 tháng8,2
24 tháng7,3
36 tháng7,3

Tính lãi suất tiền gửi

1.000.000

20.000.000.000

TỔNG LÃI CUỐI KỲ

0

Tiền gốc

0

Tiền lãi

0

Tổng tiền gốc và lãi

0