Lãi suất ngân hàng Saigonbank

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 5
03 tháng 5
06 tháng 7,2
12 tháng 7,6
18 tháng 7,4
24 tháng 7,4
36 tháng 7,4

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 5
03 tháng 5
06 tháng 7,2
12 tháng 7,6
18 tháng 7,4
24 tháng 7,4
36 tháng 7,4

Tính lãi suất tiền gửi

1.000.000

20.000.000.000

TỔNG LÃI CUỐI KỲ

0

Tiền gốc

0

Tiền lãi

0

Tổng tiền gốc và lãi

0

Tin tức lãi suất ngân hàng Saigonbank