Lãi suất ngân hàng VIB

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

ThángLãi suất (%/năm)
01 tháng5
03 tháng5
06 tháng7,4
12 tháng8,2
18 tháng7,6
24 tháng7,7
36 tháng7,7

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

ThángLãi suất (%/năm)
01 tháng5
03 tháng5
06 tháng7,7
12 tháng-
18 tháng7,9
24 tháng8
36 tháng8

Tính lãi suất tiền gửi

1.000.000

20.000.000.000

TỔNG LÃI CUỐI KỲ

0

Tiền gốc

0

Tiền lãi

0

Tổng tiền gốc và lãi

0

Tin tức lãi suất ngân hàng VIB