Lãi suất ngân hàng Vietcapitalbank

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

ThángLãi suất (%/năm)
01 tháng4,3
03 tháng4,6
06 tháng7,3
12 tháng7,9
18 tháng8,2
24 tháng8,3
36 tháng8,5

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

ThángLãi suất (%/năm)
01 tháng4,5
03 tháng4,7
06 tháng7,5
12 tháng7,9
18 tháng-
24 tháng-
36 tháng-

Tính lãi suất tiền gửi

1.000.000

20.000.000.000

TỔNG LÃI CUỐI KỲ

0

Tiền gốc

0

Tiền lãi

0

Tổng tiền gốc và lãi

0