Lãi suất ngân hàng Vietinbank

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

ThángLãi suất (%/năm)
01 tháng4,1
03 tháng4,6
06 tháng5,59
12 tháng6,8
18 tháng6,8
24 tháng6,8
36 tháng6,8

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

ThángLãi suất (%/năm)
01 tháng4,25
03 tháng4,75
06 tháng5,74
12 tháng6,95
18 tháng6,95
24 tháng6,95
36 tháng6,95

Tính lãi suất tiền gửi

1.000.000

20.000.000.000

TỔNG LÃI CUỐI KỲ

0

Tiền gốc

0

Tiền lãi

0

Tổng tiền gốc và lãi

0