Mẫu giấy giới thiệu giao dịch Ngân hàng Vietcombank chuẩn nhất

Giấy giới thiệu giao dịch ngân hàng Vietcombank (giấy ủy quyền giao dịch) là một biểu mẫu quan trọng mà khách hàng thường hay sử dụng tại ngân hàng VCB. Tuy nhiên, chỉ với mẫu giấy giới thiệu đúng chuẩn và đầy đủ nội dung cần thiết, khách hàng mới có thể thực hiện được các giao dịch tại ngân hàng.

Vậy thế nào là mẫu Giấy giới thiệu giao dịch ngân hàng Vietcombank tiêu chuẩn và cách sử dụng biểu mẫu này thế nào? tất cả những thông tin mới nhất về Giấy giới thiệu giao dịch ngân hàng Vietcombank sẽ được vaytienonline giới thiệu đến các bạn ngay trong bài viết dưới đây.

Giấy giới thiệu giao dịch ngân hàng Vietcombank là gì?

Giấy giới thiệu hay còn gọi là giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng Vietcombank là biểu mẫu mà khách hàng cá nhân hoặc cơ quan, doanh nghiệp thường sử dụng với mục địch ủy quyền cho một cá nhân hay tổ chức khác thực hiện các giao dịch như rút tiền hay lấy sổ phụ ngân hàng.

Chức năng của mẫu Giấy giới thiệu giao dịch ngân hàng Vietcombank

Trong những trường hợp bạn không thể đến trực tiếp đến ngân hàng thực hiện giao dịch. Giấy giới thiệu giao dịch ngân hàng Vietcombank sẽ là phương tiện giúp khách hàng thực hiện các giao dịch tại Vietcombank một cách dễ dàng mà không cần phải trực tiếp đến ngân hàng.

Các bạn chỉ cần làm một mẫu giấy giới thiệu và gửi đến ngân hàng để xác nhận. Người được ủy quyền tại biểu mẫu sẽ giúp khách hàng thực hiện các giao dịch cơ bản như rút tiền, lấy sổ phụ ngân hàng, kiểm tra thông tin tài khoản Vietcombank một cách dễ dàng và nhanh chóng với giấy giới thiệu hợp lệ.

Cụ thể, khách thường sử dụng giấy giới thiệu giao dịch trong các trường hợp sau đây:

 • Ủy quyền cho cá nhân rút sổ tiết kiệm: nạp, rút lãi, rút vốn gốc, tất toán sổ.
 • Ủy quyền phát hành dưới tài khoản thanh toán cá nhân.
 • Doanh nghiệp ủy quyền cho Kế toán được phân bổ quyền trực tiếp làm việc với ngân hàng.

Thế nào là một mẫu giấy giới thiệu hợp lệ?

Một mẫu giấy giới thiệu giao dịch tại ngân hàng Vietcombank được coi là hợp lệ khi đáp ứng đủ các yếu tố sau:

 • Là biên bản hoàn chỉnh, không sao chép hay photo copy.
 • Trên giấy giới thiệu phải ghi đầy đủ các nội dung và nêu rõ mục đích giới thiệu.
 • Bản giới thiệu giao dịch ngân hàng phải chứa chữ ký kèm con dấu của chủ tài khoản hoặc người đứng đầu cơ quan doanh nghiệp và chữ ký, dấu mộc xác nhận của Vietcombank.
mẫu giấy giới thiệu giao dịch ngân hàng Vietcombank chỉ hợp lệ khi có đầy đủ chữ ký và đóng dấu từ ngân hàng
Mẫu giấy giới thiệu giao dịch ngân hàng Vietcombank chỉ hợp lệ khi có đầy đủ chữ ký và đóng dấu từ ngân hàng

Mẫu giấy giới thiệu (ủy quyền) giao dịch ngân hàng Vietcombank 2021

Nội dung của Giấy giới thiệu giao dịch ngân hàng Vietcombank

Nội dung của một mẫu giới thiệu giao dịch tại ngân hàng Vietcombank bao gồm những mục sau:

 • Phần người giới thiệu: bao gồm Họ và tên người giới thiệu hoặc tên cơ quan, doanh nghiệp thực hiện giới thiệu; Thông tin CMND/CCCD hoặc hộ chiếu người giới thiệu; Địa chỉ cư trú của người giới thiệu hoặc địa chỉ cơ quan, doanh nghiệp thực hiện giới thiệu; Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp; Thông tin tài khoản/thẻ/ sổ tiết kiệm/ chứng chỉ vàng tại ngân hàng Vietcombank.
 • Phần người được giới thiệu: bao gồm Họ và tên người được giới thiệu, Thông tin CMND/CCCD hoặc hộ chiếu người được giới thiệu, Địa chỉ cư trú theo hộ khẩu.
 • Nội dung ủy quyền: bao gồm những giao dịch mà người được giới thiệu có thể thực hiện tại ngân hàng.
 • Thời gian giới thiệu: gồm thời gian bắt đầu được ủy quyền và thời gian kết thúc ủy quyền
 • Chữ ký và mộc xác nhận: của 2 bên thực hiện ủy quyền và ngân hàng.

Sau đây chúng tôi sẽ gửi đến các bạn một mẫu giấy giới thiệu hoàn chỉnh của Vietcombank.

Mẫu giấy giới thiệu giao dịch tiêu chuẩn của Vietcombank

GIẤY ỦY QUYỀN GIAO DỊCH NGÂN HÀNG

«««Kính gửi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt NamTôi tên:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. CMND/Hộ chiếu số:………………………………………………Ngày cấp:………………………………..Nơi cấp:……………………. Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. Là chủ tài khoản của hộ kinh doanh…………………………………………………………………………………………………………… Giấy phép ĐKKD số:……………………………………………Ngày cấp:…………………………………Nơi cấp:…………………….. Là chủ (các) tài khoản thanh toán, thẻ tiết kiệm, chứng chỉ vàng, kỳ phiếu số:  1/ ……………………………………………………………………………3/…………………………………………………………………………………….. 2/ ……………………………………………………………………………4/…………………………………………………………………………………….. Mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt NamTôi đồng ý ủy quyền cho: Ông/Bà: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. CMND/Hộ chiếu số:……………………………………………………Ngày cấp:………………………………Nơi cấp: …………………. Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………………………………………………. Được sử dụng (các) tài khoản thanh toán, thẻ tiết kiệm, chứng chỉ vàng, kỳ phiếu nói trên của tôi trong phạm vi ủy quyền sau:       A.ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN THANH TOÁN                                     B. ĐỐI VỚI THẺ TIẾT KIỆM, CHỨNG CHỈ VÀNG, KỲ PHIẾU 1. [ ] Được quyền sử dụng với số tiền tối đa                                         1. [   ] Được rút gốc      từng lần giao dịch là: …………………………………………                                2.[   ] Chỉ được rút lãi2.[ ] Được quyền phát hành séc với số tiền tối đa                                 3.  [   ] Được rút gốc và lãi cho từng lần giao dịch là:…………………………………….                   Thời hạn: Từ ngày:………………..đến ngày………… 3.[ ] Nội dung Ủy quyền khác.……………………………. ……………………………………………………………………….. Thời hạn: Từ ngày:………………………….đến ngày………………………….        Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và xác nhận ngân hàng không chịu trách nhiệm nếu có việc tranh chấp giữa Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền. Lưu ý:

 1. Bên ủy quyền và (hoặc) Bên được ủy quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho Ngân hàng biết khi xảy ra trường hợp chấm dứt việc ủy quyền trước thời hạn.
 2. Việc hết hiệu lực của Giấy ủy quyền này không làm chấm dứt trách nhiệm của Bên ủy quyền đối với các cam kết, giao dịch do Bên được ủy quyền đã xác lập với ngân hàng.

Ngày…………tháng……….năm …………… Người được ủy quyền                                                                                                   Người ủy quyền (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                       (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                               Xác nhận Ngân hàng                                             Kiểm soát                                                          Trưởng phòng nghiệp vụ                                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)                                                        (Ký và ghi rõ họ tên)    

Hướng dẫn cách thực hiện giới thiệu giao dịch tại Vietcombank

Để thực hiện ủy quyền giao dịch tại ngân hàng Vietcombank các bạn có thể đến bất cứ chi nhánh/ phòng giao dịch của Vietcombank và thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết và đến Chi nhánh/Phòng giao dịch Vietcombank và yêu cầu nhân viên quầy thực ủy quyền giúp bạn.

Bước 2: Nhân viên ngân hàng sẽ cung cấp cho khách hàng mẫu giấy giới thiệu (ủy quyền) để các bạn điền thông tin theo yêu cầu. Sau khi đã điền đầy đủ thông tin các bạn nộp lại mẫu giấy lại cho nhân viên ngân hàng.

Bước 3: Ngân hàng Vietcombank sẽ tiến hàng kiểm tra và xác nhận thông tin sau đó ký tên, đóng mộc vào biên bản. Lúc này, giấy giới thiệu của bạn đã hợp lệ và khách hàng có thể thực hiện giao dịch theo những thông tin được ủy quyền trên biên bản.

Ngoài ra, để tiết kiệm thời gian khách hàng có thể chuẩn bị sẵn giấy giới thiệu và đem đến ngân hàng nhờ xác nhận.

Khách hàng chỉ cần đến ngân hàng và yêu cầu nhân viên ngân hàng xác nhận ủy quyền
Khách hàng chỉ cần đến ngân hàng và yêu cầu nhân viên ngân hàng xác nhận ủy quyền

Những lưu ý khi làm giấy giới thiệu giao dịch tại ngân hàng Vietcombank

Khi thực hiện ủy quyền thông qua giấy giới thiệu giao dịch tại ngân hàng Vietcombank khách hàng cần lưu ý một số vấn đề sau để quá trình ủy quyền được diễn ra thành công và nhanh chóng.

 • Trên giấy ủy quyền khách hàng phải ghi các thông in thật đầy đủ và trung thực. Nội dụng ủy quyền phải được ghi chi tiết vầ đủ theo mong muốn của người ủy quyền thì sau này người nhận ủy quyền mới có thể thực hiện các giao dịch ở ngân hàng chính xác.
 • Chữ ký và con dấu của cơ quan, doanh nghiệp hay người ủy quyền phải trùng khớp với mẫu chữ ký, con dấu đã cung cấp cho ngân hàng khi mở tài khoản.
 • Giấy giới thiệu chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định. Sau làm thủ tục ủy quyền thành công giấy ủy quyền sẽ có hiệu lực thực hiện trong phạm vi thời gian quy định của Vietcombank từng thời kì.
 • Hạn sử dụng của giấy giới thiệu được tính từ thời điểm kí, đóng dấu trên mẫu giấy đến ngày cuối cùng ghi trên giấy. Khi cần ủy quyền tiếp tục bạn cần làm một bản giới thiệu mới, Vietcombank sẽ không chấp nhận giấy giới thiệu hết hạn trong bất cứ trường hợp nào.

Làm giấy giới thiệu giao dịch tại Vietcombank có tốn phí hay không?

Hiện nay, thủ tục làm giấy giới thiệu giao dịch tại Vietcombank là hoàn toàn miễn phí, các bạn chỉ cần đến các chi nhánh ngân hàng Vietcombank và yêu cầu nhân viên ngân hàng hỗ trợ và thực hiện giúp bạn. Tuy nhiên, với các giao dịch thực hiện sau khi nhận ủy quyền như rút tiền, chuyển tiền, nộp tiền mặt từ tài khoản/ thẻ sổ tiết kiệm được ủy quyền các bạn vẫn phải nộp tiền để thực hiện giao dịch theo mức phí quy định của ngân hàng.

Qua những thông tin chúng tôi vừa cung cấp chắc hẳn các bạn đã biết được mẫu giấy giới thiệu giao dịch ngân hàng Vietcombank là gì? và những thông tin quan trọng khi khách hàng cần thực hiện biểu mẫu quan trọng này.

Nếu các bạn cần thêm những thông ti về các thủ tục khác của Vietcombank như sao kê tài khoản ngân hàng Vietcombank, đăng ký Internet banking, SMS Banking Vietcombank,…hãy để lại bình luận và theo dõi những bài viết tiếp theo của vaytienonline.vn nhé.

Tags:

Tác giả

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận