Lãi suất ngân hàng Sacombank

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 4,7
03 tháng 4, 9
06 tháng 6,6
12 tháng 7,2
18 tháng 7,6
24 tháng 7,6
36 tháng 7,6

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 5
03 tháng 5
06 tháng 6,8
12 tháng 7,4
18 tháng 7,7
24 tháng 7,8
36 tháng 7,8

Tính lãi suất tiền gửi

1.000.000

20.000.000.000

TỔNG LÃI CUỐI KỲ

0

Tiền gốc

0

Tiền lãi

0

Tổng tiền gốc và lãi

0